Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMengenai Kami

Jawatankuasa Kebangsaan Nama-Nama Geografi (JKNG) berperanan penting dalam penstandardan nama-nama geografi bagi membantu pihak kerajaan, sektor swasta, pemeta, pendidik, penyebar maklumat, dan orang awam dalam memahami nama-nama geografi dari aspek sejarah, budaya, makna, penulisan, ejaan, dan sebutan.

Penamaan geografi dan penamaan jalan raya yang standard juga berperanan sebagai salah satu identiti negara di samping menyerlahkan budaya, warisan dan landskapnya.